مطالعات جامع ایمنی راه‌های شریانی استان مرکزی

این پروژه با هدف امکان‌سنجی انجام مطالعاتی جامع در حوزه ایمنی در مقیاس استانی و یا کلان‌تر از آن (در سطح ملی)، تعریف شد. این پروژه با ارائه یک متدولوژی مشخص، وضعیت ایمنی جاده‌ای استان را تعیین کرده است.

این پروژه نشان داد، که با تجزیه و تحلیل دقیق، علمی و هدفمندِ داده‌های تصادفات، داده‌های زیرساخت‌های راه (مشخصه‌های فیزیکی، تأسیسات و تجهیزات ایمنی، استراحتگاه‌های بین‌راهی و …)، راهداری، راهدارخانه‌ها، اورژانس و امداد‌ونجات و بدنبال آن استخراج شاخص‌های مختلف ایمنی، واقعیت‌های زیادی را از زیرِ جلد این داده‌های خام استخراج کرد که در حالت عادی مغفول مانده است.