درباره ما


مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل‌ونقل جاده‌ای دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 1387 بر اساس موافقت‌نامه همکاری نوع 3 بین دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأسیس و در سال 1388 تأییدیه لازم را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد.

همکاران