دکتر افشین شریعت مهیمنی

 

 

مشخصات فردی

نام: افشين

نام خانوادگي: شريعت مهيمني

دانشیار گروه حمل ونقل، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

نشانی: دانشكده عمران – دانشگاه علم و صنعت ايران – نارمك – تهران

تلفن: 77240098-09125549971

فاكس: 77240398-88973616

پست الكترونيكي: Shariat@iust.ac.ir

 

 • سوابق تحصیلی
1380-1374 دکترای برنامه ريزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
1374-1372 کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ريزي حمل‌ و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
1369-1364 کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران

 

 • سوابق آموزشی (تدریس)

دکتری: سیستمهای هوشمند در حمل ونقل ، برنامه ریزی حمل و نقل پیشرفته

کارشناسی ارشد: حمل ونقل عمومی، برنامه ریزی حمل ونقل، تکنولوژی حمل و نقل، کاربرد کامپیوتر در مهندسی حمل ونقل، مهندسی ترافیک پیشرفته

کارشناسی: مهندسی ترافیک، مهندسي ترابري، كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران

ارائه دروس در مقاطع مختلف: سیستم­های حمل ونقل، نرم­افزارهاي مهندسي، كاربرد كامپيوتر در راهداري، كاربرد كامپيوتر در راهسازي، آشنائي با اينترنت، روسازي مترو، جوش ريل

 

 • سوابق كاري و تحقيقاتي:

رئیس مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی ؛ دانشگاه علم و صنعت و ايران، 1388 – ادامه دارد

مدير خلاقيت هاي علمي دانشجويان؛ دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و ايران،  1388 – ادامه دارد

مدیر فرهنگی ، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و ايران،  1390 – ادامه دارد

معاونت اموزشی؛ دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و ايران، 1386 تا 1388

مدیر گروه عمران دانشگاه بین المللی چابهار در دانشگاه علم و صنعت و ايران؛ 1385 تا 1386

نماینده هیئت علمی در کمیته امداد و نجات کشور، وزارت بهداشت-اورژانس کشور، 1386 تا 1388

مشاور  مركز مديريت بحران شهرتهران 1381 -1382

كارشناس واحد راه و راه آهن دفتر فني متروي تهران، 1369 -1380

كارشناس  شركت مشاورين طرح هفتم  1381 -1383

مدرس و كارشناس ، شركت فني مهندسي نيرو  1375-1377

كارشناس ،دفتر فني دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 1370-1372

بكارگيري تحليل ريسك براي ارزيابي شبكه هاي آسيب پذير حمل و نقل- دانشگاه علم و صنعت ایران 1382- 1384

مجری پروژه   تحقیقاتی امکان سنجی بکارگیری مدیریت بحران در شبکه حمل ونقل جاده ای ایران –  پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری 1383- 1385

مجری پروژه   تحقیقاتی مطالعات طر ح جامع بار مشهد  1386 – 1389

مجری پروژه تحقیقاتی شبیه سازی تقاطعات بحرانی شهر کرج، میدان آزادگان – شهرداری کرج 1384- 1385

ناظر پروژه تحقیقاتی بازرسی ایمنی راه – وزارت راه و ترابری    1383-1385

ناظر – پروژه مطالعات طرح جامع برج یادمان – بخش ترافیک -1385

ناظر – پروژه مطالعات مديريت تقاضا – سازمان شهرداريهاي كشور، وزارت كشور -1385

عضو كميته مديريت بحران- پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه وترابری  1383-1384

عضو کمیته امداد ونجات –کمیسیون ایمنی راههای کشور -1385

 

 • پروژه های تحقيقاتي :

تدوین دستورالعمل پاکسازی و تخلیه صحنه سوانح جاده ای –سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای -1390 – ادامه دارد

طراحی شبکه اضطراری امداد رسانی شهر تهران- معاونت حمل و نقل شهرداری تهران 1390- ادامه دارد

کالیبره نمودن نرم افزارهای مهندسی ترافیک بر اساس شرایط ترافیکی شهر تهران- معاونت حمل و نقل شهرداری تهران -1389- ادامه دارد

ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی (باری)- پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری – 1388 – 1390

ارائه مدل مکانیابی مراکز امداد رسانی پزشکی و بکارگیری آن در شبکه جاده ای استان تهران – وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی -1386 -1388

مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار مشهد – معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد   – 1386-1390

امکان سنجی بکارگیری مدیریت بحران در شبکه حمل ونقل جاده ای- پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه وترابری  1383-1385

شبیه سازی تقاطعات بحرانی شهر کرج –مرحله اول میدان آزادگان ، شهرداری کرج ،1384-1385

مديريت بحران شبكه حمل و نقل در هنگام زلزله ،معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت  1380

بكارگيري تحليل ريسك براي ارزيابي شبكه هاي آسيب پذير حمل و نقل ، معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت  1382

شبكه معابراضطراري شهرتهران در هنگام بحران ، مرکز مدیریت بحران شهر تهران ،  1381

 

 • تألیفات

مقالات  مجلات :

 1. A. Hosseini, M., Shariat, A.,(2003) Evaluating the Efficiency of Urban Transportation Systems in the Aftermath of Earthquake in Large populated Cities International Journal of Engineering Science, Iran University of Science and Technology
 2. Shariat Mohaymany A., Golroo A. , (2008) Upgrading of Degradable Transportation Network by Investment Prioritization in Resource Allocation, Journal of Applied Science,
 3. Shariat Mohaymany A., Khodadadiyan M.(2008) ,A Routing Methodology for Hazardous Materials Transportation to Reduce the Risk of Road Network, International Journal of Engineering Science, Iran University of Science and Technology
 4. Shariat Mohaymany A., Amiripour M. ,(2009),Creating Bus Timetables Under Stochastic Demand, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, vol. 20 , no.3
 5. Golroo A. , Shariat Mohaymany A., Mesbah M., (2009) Developing an optimized resource allocation framework in a transport network based on reliability, Road & Transport Research Journal, Vol. 18 ,No 3.
 6. Shariat Mohaymany A., Gholami A.,(2010)The Multimodal Feeder Network Design Problem: Ant Colony Optimization Approach, ASCE’s Journal of Transportation Engineering, vol.136, no.4
 7. Khademi N. , Shariat Mohaymany A., Shahi J.,(2010) Intelligent Transportation System User Service Selection and Prioritization Hybrid Model of Disjunctive Satisfying Method and Analytic Network Process, Transportation Research Record, Vol.2189
 8. Shariat Mohaymany, A., Kashani, A., Ranjbari, A., (2010),Identifying Driver Characteristics Influencing Overtaking Crashes , Traffic Injury Prevention,vol.11 , no.4
 9. Shariat Mohaymany, A., Babaei, M.,(2010),An Approximate Reliability Evaluation Method for Improving Transportation Network Performance, TRANSPORT, 25, no.2
 10. Kashani, A., Shariat Mohaymany, A., Ranjbari, A., (2011), A Data Mining Approach to Identify Key Factors of Traffic Injury Severity, Promet-Traffic & Transportation, vol. 23, no. 1
 11. Ranjbari A., Shariat Mohaymany A., Amiripour M.,(2011) Transit Network Design: The Necessity of Elastic Demand Consideration, Applied Mechanics and Materials,Vol.97-98
 12. Moadi M.,Shariat Mohaymany A., Babaei M.,(2011), Application Of Imperialist Competitive Algorithm To The Emergency Medical Services Location Problem, International Journal of Artificial Intelligence & Applications,vol.3,no.2
 13. Shariat-Mohaymany A., Kashani A,Hadi Nosrati, Ranjbari,(2011),Identifying Significant Predictors of Head-on Conflicts on Two-Lane Rural Roads Using Inductive Loop Detectors Data, Traffic Injury Prevention,Vol.12
 14. Gholami A.,Shariat Mohaymany A.,(2011),Economic conditions for minibus usage in a multimodal feeder network, Transportation Planning and Technology,vol.23
 15. Khademi N.,Shariat A., Shahi J., Zerguin (2012),An Algorithm for the Analytic Network Process (ANP) Structure Design, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis ,vol.11
 16. Kashani, A., Shariat Mohaymany, A., (2012),Analysis of Two-Lane, Two-Way Rural Roads Traffic Injury Severity Based on classification Tree Models, Safety Science,
 17. Shariat-Mohaymany, Ehteshamrad, Babaei,A,(2012), A Resource Allocation Model for Improving Transportation Networks, IERI Communications Letters,Vol1,No.1
 18. Kashani, A., Shariat Mohaymany, A., Ranjbari, A.,(2012) Analysis of  factors associated with traffic injury severity on rural roads in Iran, Journal of Injury and Violence Research, vol.1,no4
 19. Shariat Mohaymany A., Gholami A.,(2012),Analogy of Fixed Route Shared Taxi (Taxi Khattee) and Bus Services Under Various Demand Density and Economical Conditions, Journal of Advanced Transportation, Vol. 46, Issue 2, pp.177–187
 20. Bahaabadi , R.M., Shariat Mohaymany A., Babaei M., (2012),An Efficient Crossover Operator for Travelling Salesman Problem, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2(4),599-611
 21. Shariat Mohaymany A., Babaei M., Moadi S., Amiripour S. M.,(2012) Linear upper-bound unavailability set covering models for locating ambulances: Application to Tehran rural roads, European Journal of Operational Research, Vol. 221, Issue 1,pp. 263–272
 22. Shariat Mohaymany A., Ehteshamrad S., Babaei M.,(2012),A Reliability-Based Resource Allocation Model for Transportation Networks Affected by Natural Disasters, PROMET, Vol 24, No 6
 23. Matkan A., Shariat Mohaymany A., Shahri M., Mirbagheri B.,(2013), Detecting the Spatial-Temporal Autocorrelation among Crash frequencies in Urban Areas ,Canadian Journal of Civil Engineering, Published on the web 21 January 2013.
 24. Shariat Mohaymany A.,  Shahri M., Mirbagheri B., (2013),GIS-based method for detecting high-crash-risk road segments using network kernel density estimation, Geo-spatial Information Science,

 

 1. رجبي بهاءآبادي، خادمي، شريعت مهيمني، شاهی ،مدل سازی انتخاب مسیر روز به روز رانندگان در شرایط عدم قطعیت بااستفاده از تئوري مجموعه هاي فازي ،  فصلنامه مهندسي حمل و نقل، شماره 9، 1391
 2. متکان ، شریعت ، میرباقری ، متین شهری ، تحلیل مکانی تصادفات درون شهری با استفاده از رگرسیون مکانی وزن دار ، سنجش از دور و GIS ایران ، 1391
 3. طهورى نيا، شريعت مهيمنى، كاربرد الگوريتم اجتماع مورچگان در طراحى شبكه تغذيه كننده حمل و نقل همگانى ،فصلنامه مطالعات پژوهشى راهور،1391
 4. شریعت، احتشام راد، محسن بابايي ،تخصيص سرمايه گذاري در شبکه حمل و نقل بر مبناي قابليت اطمينان، نشريه مهندسي عمران و محيط زيست
 5. نجاری  ، شریعت، احمدی نژاد ،ارائه مدلی برای طراحی و توسعه شبکه پایدار حمل و نقل بر مبنای الگوریتم ژنتیک ، پژوهشنامه حمل و نقل ، 1390

 

 1. شريعت ، کاشانی ، تحلیل شدت مصدومیت ناشی از تصادفات در راه هاي دوخطه برون شهري با استفاده از مدلهای داده کاوی، مجله پژوهشنامه حمل و نقل  ,1389
 2. ‌شريعت‌؛ کاظمی ،به‌کارگيري شاخص ريسک براساس معيار دسترسي براي افزايش قابليت‌‌اطمينان شبکه جاده‌اي استان کردستان، مجله پژوهشنامه حمل و نقل,1389
 3. شريعت ؛اعتصام؛ مدل تخصيص ناوگان گشت‌هاي امداد خودرو در شبكه بزرگراهي شهري؛ مجله مهندسی حمل و نقل ,1389
 4. شريعت ، گلرو ، تحليل ريسک بهينه در اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري درشبكه‌هاي حمل‌ونقل آسيب پذير، مجله مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد  ،1388
 5. شریعت ،ذوقی ، توکلی ، نویدی ، پیش بینی نرخ سبقت گیری در راههای دو خطه برون شهری با توجه به حجم ترافیک ،راهور ، 1389
 6. احمدي نژاد، شريعت ؛راسخ ؛ بررسی تاثیر موقعیت ایستگاههای تاکسی گردشی بر عملکرد ترافیکی معابر شهری ؛ مدیریت ترافیک, 1388
 7. شريعت ،خشايپور ، خدادایان ،معرفي و تحليل مدهاي سيستم حمل و نقل عمومي ، مجله تاز ه های ترافیک ، پاییز 1386
 8. شريعت افشين ،منصور خاکی علی، بابائي محسن ، روشي ابتكاري براي محاسبه قابليت اطمينان ظرفيت و دسترسي در شبكه هاي حمل و نقلي آسيب پذير درون شهري ، مجله پژوهشنامه حمل و نقل، شماره ، 1386
 9. شريعت ،احمدي ،خطیب زاده، بررسی و ضعیت امداد رسانی در حوادث جاده ای کشور ، مدیریت ترافیک،1386
 10. بهبهاني ، شريعت ، افصحي ، مصباح، بررسي مقايسه اي بازرسي ايمني راه در كشورهاي مختلف و ارائه پيشنهاداتي براي ايران ،مجله تازه هاي ترافيك ، 1385
 11. بهبهاني ، شريعت ، منابع و مراجع اينترنت براي مهندسين ترافيك، مجله جاده، 1376

 

مقالات کنفراس­ها:

 1. Khaki, A., Hosseini, M., Shariat, A. (2000) Evaluating the Efficiency of Urban Transportation Systems in the Aftermath of Earthquake Based on Supply and Demand Concepts, Second Japan-Iran Workshop on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation, Kobe, Japan
 2. Hosseini, M., Khaki. A., Shariat, A. (2002) Functionality Assessment of Urban Transportation Systems for Rescue and Relief Activities in the Aftermath of Earthquake in Large Populated Cities, 7th National Conferences in Earthquake Engineering, USA
 3. Behbahani, , Shariat ,A., Presentation of Emergency Route Guide System for Tehran (2002), IT Solutions for Safety and Security in Intelligent Transportation Congress, France
 4. Shariat Mohaymany A., Hosseini M., Motevalli Habibi,(2003), Obtaining the emergency Transportation Network for rescue and relief in Large Cities Based on the Life Loss Mitigation Criteria, 6th Lifelines Conference , USA
 5. Shariat Mohaymany A., Hosseini M.,(2004), Prioritizing The Retrofit of Vulnerable Components of Urban Transportation System Based on The Optimized Rescue and Relief Travels, 13th World Conference on Earthquake Engineering , Canada
 6. Shariat Mohaymany A., Deghani N., Nobakhat S., Elahi M.,(2004) Evaluation of Benefit Cost of Using Disaster Management In Road-Based Transportation Network, 2 nd International Symposium on Transport Network Reliability, New Zealand
 7. Shariat Mohaymany , A., Golroo A.,(2005),Reliability Analysis of Urban Transportation Networks by @Risk, International Conference on Civil Structural and Environmental Engineering Computing, Italy
 8. Hosseini M., Shariat, A, Bahrami M., (2006)Selecting The Post-Earthquake Emergency Shelters In Large Cities Based On Their Accessibility, 8th  Us National Conference On Earthquake Engineering, USA
 9. Shariat Mohaymany , A., Kalantari N., Mesbah ,M. , Mohammadian ,(2006), Identifying Critical Infrastructures In A Road Network Based on Emergency Response Accessibility, 4th International Conference on Earthquake Engineering ,Taiwan
 10. Shariat Mohaymany, A. ,Mesbah, M.,(2006) ,Modeling the behavior of waiting colony on the road side using adaptive neural fuzzy inference system, 11th International Conference on Travel Behaviour Research, Japan
 11. Shariat Mohaymany, A. ,Mesbah, M.,(2006) ,A New Approach for Reliability Assessment of Urban Transportation Networks, 9th International Conference on
  Applications of Advanced Technology in Transportation ,USA
 12. Shariat Mohaymany, A., Mohammadian ,P., Kalantari ,N., (2006), Evaluation of transportation network reliability in incidents, Hamburg International Conference of Logistics , Germany
 13. Shariat Mohaymany, A., Kalantari ,N., Mohammadian ,P., (2006), The Effect of Bridge and Highway System Improvements on The Network’s Accessibility Reliability After a Major Earthquake, Fifth National Seismic Conference and Workshop on Bridges and Highways, USA
 14. Shariat Mohaymany , Eghbalian A.,(2007)Studying The Impact of Using Motorcycle Leg Protectors on Reducing Accident Injuries, 20th Enhanced safety of vehicles conference , France
 15. Shariat Mohaymany A., Babaei M., ,(2007)A New Technique for Evaluating the Performance Reliability of Transportation Networks , Third International Symposium on Transportation Network reliability, Netherlands
 16. Shariat Mohaymany A., Pirnazar, N., (2007),Critical Routes Determination for Emergency Transportation Network aftermath Earthquake, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore
 17. Shariat Mohaymany A., Khashaypoor M. ,Kalantari N., (2007),The Effect of Earthquakes on Urban Job Accessibility Index Case Study of Tehran Metropolitan Area, The 2nd International Conference on Urban Disaster Reduction, Taiwan
 18. Shariat Mohaymany A., Khodadadiyan M., Kalantari N.,(2007),Routing Hazardous Materials in Order to Minimize Risk in Urban Transportation Network , The 2nd International Conference on Urban Disaster Reduction, Taiwan
 19. Shariat Mohaymany , Khodadadiyan M., Khashaypoor M., (2008) A Routing Model to Reduce the Risk of Hazmat Shipments in Road Network, 10th International Conference on The Applications of Advanced Technologies in Transportation, Greece
 20. Shariat Mohaymany , Babaei M., Amiripour M., (2008) Simulating Passenger Behaviour In Transit Assignment Using Fuzzy Logic , 10th International Conference on The Applications of Advanced Technologies in Transportation, Greece
 21. Shariat Mohaymany A., Bargegol , Bevrani K., (2008) Control And Surveillance Devices Location Modeling to Improve Safety ,10th International Conference on The Applications of Advanced Technologies in Transportation, Greece
 22. Shariat Mohaymany , Khodadadiyan M., Khashaypoor M., (2008),Determination Of An Accessibility Index In LRT System: Case Study Of Mashhad , 10th International Conference on The Applications of Advanced Technologies in Transportation, Greece
 23. Shariat Mohaymany ,A., Irannejad , E., Mousavi ,S.H.,(2010),Effects of Passage Restrictions , for Heavy Vehicles, on Tour Trips, in Urban Networks ,the International Conference on Traffic and Logistic Engineering, Thailand
 24. Shariat Mohaymany ,A., Irannejad , Babaei M., (2010), Effects of Specification of Urban Network on Optimal Fuel Distribution, The 3rd International Conference on Transportation and Logistics, Japan
 25. Matkan, Shariat Mohaymany, Mirbagheri, Shahri,(2011),Explorative Spatial Analysis of Traffic Accidents Using GWPR Model for Urban Safety Planning, 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Indianapolis , USA
 26. Amiripour, Ceder, Mohaymany,(2012), Bus-Network Design Considering High Seasonal Demand Variations, Transportation Research Board 93nd Annual Meeting, Washington ,USA
 27. Amiripour, Ceder, Shariat Mohaymany ,(2012),A hybrid method for bus-network design with high seasonal demand variation, Conference on Advanced Systems for Public Transport, Chile
 28. Ranjbari, Shariat-Mohaymany, Amiripour ,(2012),Bus network design considering elastic demand: Case study of Kashan , Conference on Advanced Systems for Public Transport, Chile
 29. Khademi, N, Zahbion, M, Jalali, M, Rajabi Bahaabadi, M, Shariat, A, A national web portal for providing and sharing domestic road safety information, 3rd International Conference on Traffic Accidents. , 3rd International Conference on Traffic Accidents. 2012: Tehran, Iran.
 30. Babaei, Shariat-Mohaymany ,(2013), Greedy Genetic Algorithm for Improving Capacity Reliability in Large-Scale Networks Considering the Effect of Low-Frequency Events: Application to Expressway Network in Tehran, Iran, Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, Washington ,USA

 

 1. شریعت مهیمنی، بابایی، کلانتري، آرمان  کالیبراسیون مدل هاي پایه ي برآورد فرصت بحرانی براي شهر تهران   ، دوازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران،1392
 2. شریعت مهیمنی ، آرمان،  کلانتري ، تخمین تابع توزیع سرفاصله ي زمانی وسایل نقلیه در تسهیلات ترافیکی مختلف شهر تهران ، دوازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران،1392
 3. شریعت مهیمنی ، کلانتري ،  ملکان ، برآورد پارامترهاي ترافیکی تقاطعات چرا غدار در شهر تهران، دوازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران،1392
 4. حسینی ، شریعت مهیمنی، تحلیل اثربخشی اقدامات کم هزینه ایمن سازي از دیدگاه رانندگان وسایل نقلیه، دوازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران،1392
 5. رجبی بهاءآبادي، شریعت مهیمنی، خادمی ،مسئله مسیریابی وسیله نقلیه: مبانینظري، مروري بر ادبیات و افقهاي پیشرو، دوازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران،1392

 

 1. ملكان ، شريعت مهيمني، برگ گل ؛ مدل ارزيابي ريسك برخورد در تقاطعات مبتني بر شبيه سازي ،سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي،1391
 2. محمديان، شريعت مهيمني ، مبيني ، اسدي،   ارزيابي موقعيت مكاني پايگاههاي امدادرسان شبكه جاد هاي براساس ميزان زمان پاسخ گويي (مطالعه موردي شبكه راههاي استان تهران)   ،سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي،1391
 3. شریعت مهیمنی، احتشام راد، بابایی ، مقایسه روش شبیه سازي مونت کارلو و روش محتمل ترین حالت در برآورد قابلیت اطمینان در شبکه حمل و نقل، ششمین کنگره ملی عمران ؛ 1390
 4. شریعت مهیمنی، بابایی،  امیري پور، امکان سنجی بکارگیري نرم افزارهاي VISSIM و AIMSUN در شبیه سازي سامانه اتوبوس هاي تندرو ، ششمین کنگره ملی عمران ؛ 1390
 5. شریعت مهیمنی، معادي، بابایی ، به کارگیري الگوریتم رقابت استعماري در مکان یابی مراکز فوریت هاي پزشکی، ششمین کنگره ملی عمران ؛ 1390
 6. شريعت مهيمني، طهوری نیا ، غلامی، ارائه مدلی برای ایجاد خطوط نیم راه با توجه به پروفیل تقاضا در شبکه های حمل و نقل همگانی، دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 1389
 7. کیانا یزدگردی ؛سید محمد مهدی اميري پور؛ افشین شريعت مهيمني, ارائه چارچوب طراحی سرویسهای شبه حمل‌و‌نقل عمومی مبدا- مقصد شهرهای کوچک ؛ پنجمين کنگره ملی عمران؛ 1389
 8. افشین شريعت مهيمني, امیر راسخ , سید محمد مهدی اميري پور، بررسی تأثیر موقعیت ایستگاه‌های تاکسی بر عملکرد تقاطع­های شهری ، پنجمين کنگره ملی عمران ؛ 1389
 9. افشین شريعت مهيمني ، سید محمد مهدی اميري پور ،فراشایی، بررسی اهمیت بازنگري در طراحی شبکه حمل و نقل عمومی پس از ایجاد محدوده طرح ترافيک بر مبنای شاخصهای ارزیابی ،پنجمين کنگره ملی عمران ؛ 1389
 10. اعتصام، شریعت، نقش و جايگاه  گشت‌هاي امداد خودرو در مديريت حوادث ، دومین همایش بین المللی حوادث جاده ای و رانندگی ،تهران ، 1388
 11. اعتصام، شریعت،  ارايه مدل بهينه تخصيص ناوگان گشت‌هاي امداد بزرگراهي، دومین همایش بین المللی حوادث جاده ای و رانندگی ،تهران ، 1388
 12. احمدی نژاد ، شریعت ، راسخ ،بررسی تأثیر موقعیت ایستگاه‌های تاکسی گردشی بر عملکرد  ترافیکی معابر شهری،تهران ، دومین همایش ایمنی و ترافيك ؛ 1388
 13. کاظمی، شریعت، ارائه شاخص خطرپذیری برای شبکه راههای بین شهری در برابر حوادث طبیعی ،اولین کنفراس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی ، زنجان ، 1388
 14. کاظمی، شریعت، بررسی انواع شاخصهای تصادفات در جاده های استان کردستان ،اولین کنفراس  ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی ، زنجان ، 1388
 15. کاظمی، شریعت، بررسی شاخص خطر پذیری در محورهای ارتباطی استان کردستان برای حوادث طبیعی و جاد ه ای  ،اولین کنفراس  ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی ، زنجان ، 1388
 16. شریعت، كيانا يزدگردي ، امیری پور ،معرفي اهداف مناسب براي طراحي شبكه حمل و نقل عمومي شهرهاي كوچك ايران، نهمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1388
 17. شریعت ، پورميداني ، ارائه روشي براي بكارگيري تخصيص احتمالي در حمل و نقل عمومي، نهمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1388
 18. خشایي پور ، شریعت ، بكارگيري مدل تئوري گراف در تعيين معيار دسترسي در سيستم   اتوبوس راني ، نهمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1388
 19. شريعت ، ايران نژاد، برآورد تقاضاي حمل و نقل كالا در شبكه هاي شهري، نهمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1388
 20. شريعت ، خدادایان مسيريابي محمولات خطرناک به منظور کاهش ريسک در شبکه جاده اي، چهارمين کنگره ملي عمران،1387
 21. احمدي نژاد،شريعت، احمدي، سامانه فرماندهي حادثه به منظور مديريت شبکه حمل و نقل جاده اي چهارمين کنگره ملي عمران،1387
 22. شریعت ، غلامی ، محمدیان ، پيشنهاد معيارهاي مناسب تصميم گيري براي خودروي تاکسي در ايران ، هشتمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1387
 23. شریعت ، نجاری ، طراحي توپولوژي شبکه هاي پايدار حمل و نقل بر مبناي الگوريتم ژنتيک، هشتمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1387
 24. شریعت ، امیری پور ،ارائه روشي جهت وزن دهي به ايستگاههاي حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ(مطالعه موردي شهر مشهد (،هشتمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1387
 25. شریعت ، غلامی ، مبانی طراحی خطوط تغذیه کننده مترو و قطار سبک شهری (خطوط فیدر)، هشتمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران ، 1387
 26. شريعت، احمدي ، خطیب زاده ،بررسي و ضعيت امداد رساني در حوادث جاده اي كشور، اولين همايش ايمني و ترافيك، 1386
 27. شريعت افشين ، بابائي محسن ، ارزیابی عملكرد شبكه های حمل و نقلی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی Monte Carlo وLHS پنجمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع،1386
 28. شريعت مهيمني، خداداديان ، ارزيابي عملکرد شبکه جاده­اي بر اساس ريسک حمل­ونقل مواد خطرناک.، سومين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، 1386
 29. شريعت افشين ، جانفشان نيما ، بررسي و معرفي روشهاي مختلف آناليز عملكرد وظرفيت ميدان سومين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، 1386
 30. شريعت،كلانتري،خشايی پور، ارزيابي شبكه متروي شهر تهران بر مبناي قابليت دسترسي و توپولوژي شبكه، سومين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، 1386
 31. احمدي نژاد،شريعت، احمدي ،بكارگيري مديريت سوانح به منظور ارتقاء عملكرد شبكه حمل و نقل در برابر حوادث جاده اي سومين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، 1386
 32. شريعت،خشايی پور، متدولوژي تعيين شاخص دسترسي در سيستم حمل و نقل اتوبوسراني: مطالعه موردي در شهر تهران ، سومين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، 1386
 33. احمدي نژاد محمود ، شريعت افشين ، عليرضا احمدي فيني،بررسي و بكار گيري سيستم فرماندهي سوانح در مديريت بحران شبكه، حمل و نقل جاده‌اي ، كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي، تهران 1385
 34. احمدي‌‌ ن‍ژاد، شريعت، احمدي، نقش به كار گيري مديريت سوانح در بهبود وضعيت ترافيك شهري، همايش ملي ترافيك شهري، خوراسگان، 1385
 35. احمدي‌‌ ن‍ژاد، شريعت، احمدي، بررسي جايگاه مديريت سوانح در افزايش بهره وري از شبكه حمل و نقل ايران، سومين كنفرانس منطقه‌اي مديريت ترافيك، تهران، 1385
 36. احمدي‌‌ ن‍ژاد، شريعت، احمدي، بررسي وضعيت شبكه حمل و نقل در زمان وقوع سانحه از ديدگاه مديريت سوانح، هفتمين كنفرانس مهندسين حمل و نقل و ترافيك، تهران، 1385
 37. شريعت، رضايي, خشايي پور ، بررسي مقايسه معيارهاي عملكردي سيستم اتوبوسراني تهران با 30 شهر جهان ، هفتمين كنفرانس مهندسين حمل و نقل و ترافيك ، 1385
 38. شريعت ، جانفشان، بررسي مقايسه اي روش هاي آناليز ظرفيت ميدان با ارائه مطالعه موردي ، هفتمين كنفرانس مهندسين حمل و نقل و ترافيك ، 1385
 39. شريعت ، صادقي ، بازرسي ايمني راه ابزاري براي افزايش ايمني راههاي كشور ، هفتمين كنفرانس مهندسين حمل و نقل و ترافيك ، 1385
 40. شريعت ،شورشی ، رفتارهاي انساني و تاثير آن در عملكرد شبكه حمل ونقل بعد از زلزله،دومین سمینار ساخت وساز در پا یتخت ،1385
 41. شريعت ، جانفشان ، بررسي و معرفي روشهاي كاليبراسيون نرم افزارهاي شبيه ساز ترافيك ، كنفراس بين المللي عمران و ارتقاء كيفيت ،گرگان ، اسفند 1385
 42. منصور خاكي ،شريعت ، بابائي ، ارائه روش تقريبی سرمايه گذاری در شبکه حمل و نقل درون شهری در شرايط عدم قطعيت، هفتمين كنفراس بين المللي مهندسي عمران ،دانشگاه تربيت مدرس،1385
 43. شريعت ، بابائي ، ارزيابي شبيه سازي مدلهاي حرکت خودرو(Car Following) در نرم افزارهاي VISSIMو AIMSUN با استفاده از MATLAB ، هفتمين كنفراس بين المللي مهندسي عمران ،دانشگاه تربيت مدرس،1385
 44. شريعت ، دهقانی ، ارزيابي منافع هزينه هاي به كارگيري روشهاي مديريت بحران در شبكه حمل ونقل جاده اي، دومين كنگره ملي مهندسي عمران، 1384
 45. شريعت ،گلرو، بررسي روشهاي مختلف تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان براي سرمايه گذاري در شبكه حمل و نقل، دومين كنگره ملي مهندسي عمران، 1384
 46. شريعت ، ولی پور، بررسي تحليل آمار تلفات موتورسيكلت در ايران،دومين كنگره ملي مهندسي عمران، 1384
 47. شريعت ، حسيني ، بهرامی ،ارايه معيارهايي جهت مكان يابي و برنامه ريزي مراكز اسكان موقت پس از زلزله، همايش زلزله – دانشگاه كرمان، 1383
 48. منصور خاكي ، شريعت ، حسيني ،آخرين دست آوردها در زمينه ارزيابي وتقويت عملكرد اجزاء آسيب پذير حمل ونقل شهري در برابر زلزله ، ششمين كنفراس بين المللي مهندسي عمران ، اصفهان -1382

 

 

ارایه سمینارهای علمی :

 • بررسي تجربيات كشورهاي مختلف در جهت افزايش ايمني راهها ، دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران 1382
 • آشنايي با منابع اطلاعاتي در مهندسي حمل و نقل، دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران 1382
 • سمينار بحران در شبکه حمل و نقل، وزارت راه و تربري ،1384
 • بحران و مديريت آن در شبكه حمل و نقل جاده اي، انجمن حمل ونقل ریلی ،وزارت راه و تربري ،1384
 • سمينار ارزيابي عملكرد شبكه هاي حمل و نقل در هنگام زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي – انجمن مهندسي زلزله، 1384
 • سمينار بازرسی ایمنی راه و كاربرد آن در ايمني بنادر ، دومين همايش ملي ايمني در بنادر، 1384
 • سمينار مديريت حوادث ، سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ، 1385
 • مديريت حوادث جاده اي، دومين سمينار بين اللملي ايمني ايران و هند – وزارت كشور 1386
 • آشنايي با AVL و كاربرد آن در تاكسيراني – كارگاه آموزشي مديريت حمل ونقل، جزيره كيش 1386
 • آشنایی با ATIS -اولين همايش كاربرد سيستمهاي هوشمند حمل و نقل در مديريت شهري، سازمان ترافيك – شهرداري تهران 1386
 • کارگاه آموزشی آشنایی با ITS ، همايش مديران عامل سازمان تاکسیرانی كشور تهران ، 1386
 • کارگاه آموزشی كاربرد ITS در حمل و نقل عمومي ، همايش مديران عامل سازمان اتوبوسراني كشور تهران ، 1386
 • دوره آموزشی حمل ونقل همگانی ، سازمان حمل ونقل و ترافیک ، شهرداری تهران 1389