حضور مرکز تحقیقات ایمنی جاده‌ای در جشنواره هفته پژوهش‌ها

به مناسبت هفته پژوهش، نمایشگاه ویژه‌ای از آخرین دستاوردها و فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و قطب‌‌های علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران در قالب برپایی 23 غرفه نمایشگاهی در طبقه زیرین ساختمان علوم پایه و نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی دانشکده‌ها و واحدهای معاونت پژوهشی در قالب 16 غرفه در سالن مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) برگزار شده بود که توسط دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، افتتاح و مورد بازدید هیات رییسه قرار گرفت. مرکز تحقیقات ایمنی جاده‌ای دانشگاه علم‌وصنعت ایران نیز در این جشنواره حضور داشت.